Ми робимо
інформацію доступною
Щоденні дані для розміщення інформації в ЗБД РЦП для фондових бірж
Код за ЄДРПОУ фондової біржі: 21672206
Найменування фондової біржі: АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
Дата, на яку складено інформацію: 16.10.2020
Склад інформації
Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі Подивитися
Інформація про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі Подивитися